Search

Futurama Website

Met Futurama kunnen verschillende soorten applicaties gemaakt worden. Een voorbeeld van een soort applicatie is een web applicatie. Specifiek voor deze situatie worden extra controles uitgevoerd waaraan de applicatie moet voldoen.

Controles

Voor het onderwerp Futurama Website voeren we de onderstaande controles uit:

 1. WEB_1: Walter Zorn script is verwijderd
  In de web applicaties die we ontwikkelen wordt vaak Javascript gebruikt om de gebruiker een betere beleving van de applicatie te geven. Bijvoorbeeld info buttons die aanvullende toelichting geven. Voorheen gebruikten we daar zogenaamd Walter Zorn script voor. Deze methodiek hebben we nu echter vervangen door een bibliotheek die actief onderhouden wordt, en die een groot scala aan nieuwe javascript mogelijkheden ondersteunt. We hebben als beleid om Walter Zorn script dat we in applicaties destijds gebouwd hebben te vervangen door de nieuwe bibliotheek .
 2. WEB_2: Gebruikte JavaScript voldoet aan checklist
  Het is belangrijk dat de JavaScript die gebruikt wordt bij de website, op een juiste manier is opgebouwd. Voor de JavaScript is hierom een aparte checklist aanwezig, die naast deze checklist ook ingevuld moet worden.
 3. WEB_3: Applicatie is HTML5
  HTML5 is de nieuwste standaard waarbinnen web applicaties ontwikkeld kunnen worden. Met Futurama is het mogelijk om aan te sluiten aan deze standaard. We hebben het beleid om applicaties volgens deze standaard op te leveren.
 4. WEB_4: Applicatie is getest op touch-device
  Het gebruik van een touch-device neemt steeds meer toe. Gebruikers zijn gewend om web applicaties met dergelijke devices te gebruiken. Daarom testen wij of de applicaties die met Futurama ontwikkeld zijn ook geschikt zijn voor een touch-device.
 5. WEB_5: Datum laatste check touch-device
  Niet bij elke nieuwe oplevering zullen we uitgebreid testen of deze op een touch-device goed functioneert. Om te borgen dat dit wel periodiek gebeurt vermelden we de datum waarop de laatste controle is uitgevoerd. Als dit langer dan een jaar geleden is, doen we opnieuw een touch-device test. 
 6. WEB_6: Stylesheet is ooit gecontroleerd met CSS validator
  In de stylesheet van een web applicatie (CSS) staat de opmaak die gebruikt wordt op de website gedefinieerd. Dit moet volgens bepaalde specificaties opgesteld zijn. Deze specificaties controleren we met een zogenaamde CSS validator.
 7. WEB_7: Datum laatste check stylesheet
  De bovengenoemde controle van het stylesheet voeren we niet bij elke oplevering opnieuw uit, maar periodiek. Als het langer dan een jaar geleden is dat de controle uitgevoerd is, dan voeren we deze opnieuw uit. 
 8. WEB_8: Applicatie is in verschillende browsers getest
  Er zijn veel verschillende browsers die gebruikers van web applicaties kunnen gebruiken. Om te zorgen dat al deze groepen gebruikers de Futurama web applicatie goed kunnen gebruiken voeren we controle uit van de applicatie in verschillende browsers. 
 9. WEB_9: Datum laatste check browsers
  De bovengenoemde browser controle voeren we niet bij elke oplevering opnieuw uit, maar periodiek. Als het langer dan een jaar geleden is dat de controle uitgevoerd is, dan voeren we deze opnieuw uit.
 10. WEB_10: Time out pagina is gedefinieerd
  Wanneer een time out plaatsvindt in een Futurama web applicatie dan wordt de gebruiker verwezen naar een Futurama time-out pagina. Deze pagina moet binnen de applicatie gemaakt worden, en getest zijn. 
 11. WEB_11: Error pagina is gedefinieerd
  Bij bepaald type fouten die in een applicatie optreden wordt de gebruiker doorverwezen naar een Futurama error pagina. Deze pagina moet binnen de applicatie gemaakt zijn, en getest zijn.
 12. WEB_12: De oude versie van Futurama Accounts wordt niet gebruikt
  Dit is alleen van toepassing indien de autorisatie van de gebruiker van de Futurama web applicatie gedaan wordt met behulp van de Futurama Accounts module. Dit is een volledige geïntegreerde module binnen de Futurama Management Site. In een oude (niet meer ondersteunde) versie van deze module was dit nog een zelfstandige module. Op deze versie voeren we echter geen onderhoud meer uit.
 13. WEB_13: Er wordt geen gebruik gemaakt van MD5/SHA1 bij Futurama Accounts
  Bij de Futurama Accounts module zijn er verschillende manieren om een wachtwoord van een gebruiker ''gehashed' op te slaan. De MD5 en SHA1 methodiek is inmiddels vervangen door nieuwere (betere) methodes. We hebben als beleid om deze nieuwere methodes te gebruiken.