Search

Performance en geheugen

Applicaties die met Futurama ontwikkeld worden kunnen voor verschillende toepassingen ingezet worden. Het is belangrijk om van te voren te weten hoeveel gebruikers (tegelijk) van de applicatie gebruik moeten kunnen maken en wat de performance van de applicatie moet zijn (hoe snel moet bijvoorbeeld een berekening gemaakt kunnen worden).Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen kunnen maatregelen genomen worden (in de applicatie, of op de hosting omgeving van de applicatie) om aan deze eisen te voldoen. Het is belangrijk om bij de ontwikkeling van een applicatie dit in beeld te hebben, zodat dit bij testen getoetst kan worden. 

Controles

Voor het onderwerp Performance en geheugen voeren we de onderstaande controles uit:

  1. PG_1: Er zijn afspraken gemaakt met de klant over de load van de applicatie
    De load van een applicatie is het aantal bezoeken dat de applicatie aan moet kunnen. Bijvoorbeeld het aantal gebruikers van een website gemaakt met Futurama. Als er afspraken gemaakt zijn over deze load, moet ook gezorgd worden dat maatregelen genomen zijn om aan deze afspraken te voldoen..
  2. PG_2: Er zijn afspraken gemaakt met de klant over de performance
    De snelheid van de applicatie (webservice en website) is ook belangrijk. Indien er afspraken over de performance zijn gemaakt is het belangrijk om de applicatie daar op te toetsen.
  3. PG_3: Er is een loadtest uitgevoerd voor de applicatie
    Wanneer een klant bepaalde afspraken maakt over de load van de applicatie, dient deze applicatie getest te worden door middel van een loadtest. Met behulp van deze loadtest wordt gecontroleerd of de applicatie de afgesproken hoeveelheid bezoekers aan kan.