Search

Algemeen

Naast specifieke checks, worden ook algemene checks uitgevoerd. Dit zijn de controles die niet onder een specifiek onderwerp vallen.

Controles
 

 • ALG_1: Compatibility mode van document is Futurama_Current​
  Applicaties die in een versie van Futurama ontwikkeld zijn kunnen altijd geconverteerd worden naar de meest recent versie van Futurama. In sommige gevallen is het gedrag van bepaalde objecten of formules binnen Futurama aangepast. In die gevallen wordt met de Compatibility mode van het document gezorgd dat bij conversie naar de nieuwste Futurama versie het oude gedrag nog ondersteund wordt. We hebben als beleid om te zorgen dat de Compatibility mode op 'Standard' (zijnde conform het gedrag van de laatste versie van Futurama) komt te staan. Hiervoor kan het nodig zijn om wijzigingen in het model van de applicatie aan te brengen om aan te sluiten met dit gedrag. Deze aanpassingen zullen gelijk met andere aanpassingen in uw model worden opgepakt. Afhankelijk wanneer er aanpassingen gedaan moeten worden zal deze Compatibility mode dan ook aangepast worden. We hanteren intern een richtlijn van een jaar waarbinnen de Compatibility mode weer op 'Standard' gezet moet worden. 
 • ALG_2: Applicatiemap bevat enkel bestanden die daadwerkelijk gebruikt worden
  Wanneer een applicatie wordt opgestuurd, dienen onnodige bestanden hieruit verwijderd te zijn. Het gaat hierbij om oude versies van bestanden, of bestanden die niet meer gebruikt worden door de applicaties. Door onnodige bestanden te verwijderen, blijft de applicatiemap overzichtelijk.
 • ALG_3: Futurama definitiebestand bevat enkel formules en objecten die daadwerkelijk gebruikt worden
  Om een applicatie overzichtelijk te houden, dienen niet gebruikte formules en objecten verwijderd te worden. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als een financiële regeling gemodelleerd is, welke op een gegeven moment vervangen is door een andere regeling. 
 • ALG_4: MD5/SHA1 hashing wordt niet gebruikt
  Bij de Futurama Accounts module wordt het wachtwoord van de gebruiker 'gehashed' opgeslagen. Er zijn verschillende varianten om dit te doen. De MD5 en SHA1 varianten zijn inmiddels vervangen door veiligere varianten. We hebben de werkwijze om hier gebruik van te maken. Daarnaast hebben we in Futurama ook verschillende Hash-formules. Ook bij deze formules is het mogelijk om te kiezen voor de MD5 of SHA1 hash. Als deze formules worden ingezet met het doel om wachtwoorden te hashen, dan hebben we ook de werkwijze om dat alleen met de veiligere varianten te doen.