Search

Documentatie

Het laatste onderwerp in de checklist betreft Documentatie. We gebruiken een versie beheer systeem Gemini waarin we alle wijzigingen die tussen successievelijke versies plaatsvinden beschreven hebben. Hierdoor is het altijd mogelijk om te zien wat er in een bepaalde versie gewijzigd is.

Controles

Voor het onderwerp Documentatie voeren we de onderstaande controles uit:

 • DOC_1: Checklist is op de juiste manier opgeslagen
  Wanneer de checklist is ingevuld, dient deze opgeslagen te worden op een uniforme locatie op ons netwerk.
 • DOC_2: In Gemini hebben de niet afgesloten issues de status "test"
  We hebben als beleid om in het versie beheersysteem de issues van de opgestuurde versie de status 'test' te geven. Op het moment dat deze akkoord zijn kunnen deze afgesloten worden. Er mogen geen issues meer open staan in de versie die opgeleverd wordt. Als dat wel het geval is dan moeten deze aan een toekomstige versie worden toegewezen. 
 • DOC_3: In Gemini zijn alle issues van voorgaande versies afgesloten
  Wanneer in Gemini nog issues open staan van voorgaande versies, dienen deze afgesloten te worden.
 • DOC_4: Resultaten loadtest en/of performance test zijn op de juiste manier opgeslagen
  Betreft de locatie op ons netwerk waar de resultaten van de gedane testen te vinden zijn. Hiermee kunnen we op elk moment de resultaten van een bepaalde versie bekijken