Search

Foutmeldingen

Fouten in applicaties gemaakt met Futurama kunnen onderzocht worden door middel van het raadplegen van de logbestanden. Daarnaast is het mogelijk om een Futurama bestand te valideren. Bij het valideren van een Futurama document worden al diverse controles op het model binnen Futurama gedaan. Een voorbeeld van een controle die gedaan wordt is de controle of er mogelijke kringverwijzingen in het model zitten. Zowel het raadplegen van de logbestanden als het valideren van een Futurama model zijn belangrijke acties waarmee potentiele fouten in het model inzichtelijk gemaakt worden.

Controles

Voor het onderwerp Foutmeldingen voeren we de onderstaande controles uit:

  • FOUT_1: Voor opsturen is de logging van de applicatie gecontroleerd
    Voordat een nieuwe applicatie wordt opgestuurd, is het belangrijk dat deze applicatie geen fouten meer bevat. We doorlopen de hele applicatie en controleren vervolgens of er geen fouten in de log zijn weggeschreven
  • FOUT_2: Geen validatie meldingen in Futurama applicatie
    In Futurama is het mogelijk om een validatie uit te voeren. Met behulp van deze validatie worden de verschillende formules en objecten gecontroleerd. Wanneer de applicatie wordt opgestuurd, mogen geen validatie meldingen meer voorkomen. Validatie meldingen die hierin wel voorkomen, moeten zijn opgelost of zijn geaccepteerd.