Search

Futurama Webservice

Met Futurama kunnen verschillende soorten applicaties gemaakt worden. Een voorbeeld van een soort applicatie is een webservice applicatie. Specifiek voor deze situatie worden extra controles uitgevoerd waaraan de applicatie moet voldoen

Controles

Voor het onderwerp Futurama Webservice voeren we de onderstaande controles uit:

  • SERVICE_1: SOAP UI project is aanwezig waarmee webservice aangeroepen kan worden
    Om een webservice te testen kan gebruik gemaakt worden van SOAP UI. Met SOAP UI kunnen verzoeken naar de Futurama webservice ingericht worden, en kunnen controles worden uitgevoerd op de resultaten van deze aanroepen. Voor een applicatie hebben we als beleid dat er een SOAP UI project gemaakt moet zijn om deze hiermee de werking van Futurama Webservice te controleren.