Search

Futurama Website

Met Futurama kunnen verschillende soorten applicaties gemaakt worden. Een voorbeeld van een soort applicatie is een web applicatie. Specifiek voor deze situatie worden extra controles uitgevoerd waaraan de applicatie moet voldoen.

Controles

Voor het onderwerp Futurama Website voeren we de onderstaande controles uit:​

 • WEB_1: Gebruikte JavaScript voldoet aan checklist
  Het is belangrijk dat de JavaScript die gebruikt wordt bij de website, op een juiste manier is opgebouwd. Voor de JavaScript is hierom een aparte checklist aanwezig, die naast deze checklist ook ingevuld moet worden.
 • WEB_2: Applicatie is HTML5
  HTML5 is de nieuwste standaard waarbinnen web applicaties ontwikkeld kunnen worden. Met Futurama is het mogelijk om aan te sluiten aan deze standaard. We hebben het beleid om applicaties volgens deze standaard op te leveren.
 • WEB_3: Applicatie is getest op touch-device
  Het gebruik van een touch-device neemt steeds meer toe. Gebruikers zijn gewend om web applicaties met dergelijke devices te gebruiken. Daarom testen wij of de applicaties die met Futurama ontwikkeld zijn ook geschikt zijn voor een touch-device.
 • WEB_4: Datum laatste check touch-device
  Niet bij elke nieuwe oplevering zullen we uitgebreid testen of deze op een touch-device goed functioneert. Om te borgen dat dit wel periodiek gebeurt vermelden we de datum waarop de laatste controle is uitgevoerd. Als dit langer dan een jaar geleden is, doen we opnieuw een touch-device test. 
 • WEB_5: Stylesheet is ooit gecontroleerd met CSS validator
  In de stylesheet van een web applicatie (CSS) staat de opmaak die gebruikt wordt op de website gedefinieerd. Dit moet volgens bepaalde specificaties opgesteld zijn. Deze specificaties controleren we met een zogenaamde CSS validator.
 • WEB_6: Datum laatste check stylesheet
  De bovengenoemde controle van het stylesheet voeren we niet bij elke oplevering opnieuw uit, maar periodiek. Als het langer dan een jaar geleden is dat de controle uitgevoerd is, dan voeren we deze opnieuw uit. 
 • WEB_7:Applicatie is in verschillende browsers getest
  Er zijn veel verschillende browsers die gebruikers van web applicaties kunnen gebruiken. Om te zorgen dat al deze groepen gebruikers de Futurama web applicatie goed kunnen gebruiken voeren we controle uit van de applicatie in verschillende browsers. 
 • WEB_8: Datum laatste check browsers
  De bovengenoemde browser controle voeren we niet bij elke oplevering opnieuw uit, maar periodiek. Als het langer dan een jaar geleden is dat de controle uitgevoerd is, dan voeren we deze opnieuw uit.
 • WEB_9:Time out pagina is gedefinieerd
  Wanneer een time out plaatsvindt in een Futurama web applicatie dan wordt de gebruiker verwezen naar een Futurama time-out pagina. Deze pagina moet binnen de applicatie gemaakt worden, en getest zijn. 
 • WEB_10: Error pagina is gedefinieerd
  Bij bepaald type fouten die in een applicatie optreden wordt de gebruiker doorverwezen naar een Futurama error pagina. Deze pagina moet binnen de applicatie gemaakt zijn, en getest zijn.
 • WEB_11: showNotifier instelling wordt gebruikt
  De showNotifier instelling is een krachtig instrument om tijdens het ontwikkelen van een webapplicatie in te zetten. Hiermee wordt in de webapplicatie een melding getoond op het moment dat er een fout optreedt in de webapplicatie. Dit stelt ontwikkelaars in staat om hier meteen actie op te ondernemen. Onze consultants maken standaard gebruik van deze instelling.
 • WEB_12: Er zijn aanpassingen in de render xslt gedaan
  Het is mogelijk om de standaard HTML die Futurama genereert te vervangen door een eigen interpretatie. Hiermee kan dus elke gewenste HTML gemaakt worden. Deze aanpassing wordt gedefinieerd in een zogenaamde render xslt. Indien aanpassingen aan deze xslt gedaan zijn, dan moet deze aangepaste xslt ook op de hostingomgeving geplaatst worden.