Search

Klant specifiek

Naast het uitvoeren van de eigen checklist, kan het ook voorkomen dat er een klantspecifieke checklist is. Wanneer dit het geval is, dient deze klantspecifieke checklist ook ingevuld te worden naast onze eigen checklist.

Controles

Voor het onderwerp Klant specifiek voeren we de onderstaande controles uit:

  • KLANT_1: Als er een klantspecifieke checklist bestaat, is deze ingevuld
    Wanneer een klant een eigen checklist heeft, wordt deze klantspecifieke checklist ook ingevuld naast deze algemene checklist.
  • KLANT_2: Locatie klantspecifieke checklist
    De locatie van de klantspecifieke checklist wordt hier ingevuld, zodat gecontroleerd kan worden of deze correct is ingevuld.