Search

Logging

Futurama biedt uitgebreide mogelijkheden om fouten, waarschuwingen en andere berichten te loggen. Deze logbestanden zijn tijdens de ontwikkeling van een applicatie erg waardevol om inzicht te krijgen of de Futurama applicatie correct werkt. Voordat een applicatie opgestuurd wordt doorlopen we de applicatie en controleren we daarna of dit niet tot fouten in de logbestanden leidt.  

Controles

Voor het onderwerp Logging voeren we de onderstaande controles uit:

 • ​LOG_1: Futurama logging staat aan
  Bij het doorvoeren van wijzigingen in een applicatie is het belangrijk dat de Futurama logging aan staat. Anders is het niet mogelijk om eventuele fouten die optreden in de applicatie te bekijken; 
 • LOG_2: Verschillende type logbestanden
  We zorgen dat er twee type logbestanden worden weggeschreven. Een bestand dat alleen de foutmeldingen bevat, en een bestand met uitgebreidere loginformatie. Hiermee kunnen we bij het draaien van de applicatie aan de aanwezigheid van error logbestanden direct zien of er fouten zijn opgetreden. Vervolgens kunnen we het uitgebreidere logbestand gebruiken om verdere analyses uit te voeren. 
 • LOG_3: Logbestanden heeft de opmaak log_Futurama_{STARTTIME:ddMMyyyy_HHmm}.xml
  Bij het optreden van een fout in de applicatie, is het van belang om te achterhalen wanneer deze fout opgetreden is. Met het gebruik van een datestamp in de naamgeving wordt gezorgd dat het niet mogelijk is dat bestaande loginformatie wordt overschreven en waarmee potentiele belangrijke loginformatie verloren gaat.
 • ​LOG_4: Loggen history
  Tijdens de ontwikkeling van een Futurama applicatie is het mogelijk om een zogenaamd history bestand te loggen. Dit bestand wordt gebruikt om gedane acties in de Futurama Editor ongedaan te kunnen maken. Daarnaast kan precies bekeken worden welke acties tussen bijvoorbeeld twee verschillende versies van de applicatie uitgevoerd zijn. Onze consultants hebben dit standaard aan staan.