Search

Performance en geheugen

Applicaties die met Futurama ontwikkeld worden kunnen voor verschillende toepassingen ingezet worden. Het is belangrijk om van te voren te weten hoeveel gebruikers (tegelijk) van de applicatie gebruik moeten kunnen maken en wat de performance van de applicatie moet zijn (hoe snel moet bijvoorbeeld een berekening gemaakt kunnen worden).Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen kunnen maatregelen genomen worden (in de applicatie, of op de hosting omgeving van de applicatie) om aan deze eisen te voldoen. Het is belangrijk om bij de ontwikkeling van een applicatie dit in beeld te hebben, zodat dit bij testen getoetst kan worden. 

Controles

Voor het onderwerp Performance en geheugen voeren we de onderstaande controles uit:

 • PG_1: Er zijn afspraken gemaakt met de klant over de load van de applicatie
  De load van een applicatie is het aantal bezoeken dat de applicatie aan moet kunnen. Bijvoorbeeld het aantal gebruikers van een website gemaakt met Futurama. Als er afspraken gemaakt zijn over deze load, moet ook gezorgd worden dat maatregelen genomen zijn om aan deze afspraken te voldoen.
 • PG_2: Er is een loadtest uitgevoerd voor de applicatie
  Met deze check geven we aan of er daadwerkelijk een loadtest uitgevoerd is.
 • PG_3: Er zijn afspraken gemaakt met de klant over de performance
  De snelheid van de applicatie (webservice en website) is ook belangrijk. Indien er afspraken over de performance zijn gemaakt is het belangrijk om de applicatie daar op te toetsen.
 • PG_4: Er is een performance test uitgevoerd voor de applicatie
  Met deze check geven we aan of er daadwerkelijk een performance test uitgevoerd is. Wij voeren standaard een performance test uit voor Futurama Webservice applicaties waarbij de performance van de webservice een belangrijk aandachtspunt is. Dit is bijvoorbeeld voor webservices waarbij scenario berekeningen uitgevoerd worden. Dit zijn meestal uitgebreide berekeningen, waarvoor het belangrijk is om de response tijden te monitoren. Indien een performance test is uitgevoerd, zullen onze consultants bij oplevering de resultaten van deze test meesturen.
 • PG_5: Locatie documentatie loadtest en/of performance test
  Betreft de locatie van de documentatie over de loadtest en/of performance test. In de documentatie vermelden we welke testen we uitvoeren en wat de benchmark is van de testen die gedaan worden.
 • PG_6: Controle uitkomsten loadtest en/of performance test
  Gegeven dat een loadtest en/of performance test is uitgevoerd, moet beoordeeld worden of voor de nieuwe versie de resultaten conform de gestelde benchmark zijn.