Heeft u problemen met het lezen van deze nieuwsbrief?
Bekijk de nieuwsbrief online | Klik hier om u uit te schrijven

logo

Nieuwsbrief januari 2017

 
 

Inhoud

 
leesmeer Terugblik 2016

leesmeer Vooruitblik 2017

leesmeer ActuIT 15 jaar!

 

Terugblik 2016

Een jaarwisseling is bij uitstek een moment om terug te blikken op resultaten en ontwikkelingen van de afgelopen periode. In deze nieuwsbrief geven we graag een kleine bloemlezing uit onze werkzaamheden van het afgelopen jaar. Daarnaast kijken we ook vooruit naar het nieuwe jaar dat voor ons ligt, waarin opnieuw allerlei uitdagingen in het verschiet liggen.

In 2016 hebben wij onze klantenkring opnieuw groter en diverser zien worden. De trend naar DC en de opmars van PPI’s en APF-en zorgt daarbij voor nieuwe uitdagende werkzaamheden, niet alleen voor pensioenuitvoerders maar ook voor grote verzekeraars. Voor uiteenlopende partijen hebben we scenario-berekeningen in Futurama geïmplementeerd, waarbij vele duizenden scenario’s binnen milliseconden doorgerekend worden.

Daarnaast hebben we voor veel klanten bestaande applicaties uitgebreid of vernieuwd. ‘Pensioenplanners’ worden steeds vaker ‘pensioenportals’, waarin meer persoonlijke informatie terug te vinden is en bijv. ook documenten te downloaden zijn. Voor steeds meer fondsen beveiligen we hierbij de toegang tot hun applicatie via eenmalig inloggen met DigiD.

Veel van onze werkzaamheden kwamen ook voort uit de altijd in beweging zijnde pensioenwereld. Pensioenapplicaties werden uitgebreid met nettopensioen en het Pensioen1-2-3. Daarnaast zijn we als koploper betrokken geweest bij de verdere uitbreiding van het Nationaal Pensioenregister.


image scenario
Onze klantwerkzaamheden gingen uiteraard ook gepaard met de verdere ontwikkeling van Futurama. Sinds Q4 hebben we het tempo van onze releases verhoogd en brengen we elke maand een nieuwe versie uit. Voor alle ontwikkelingen van Futurama, zie onze versie-informatie. Wilt u een beter beeld krijgen van waar Futurama precies voor staat? Bekijk dan dit filmpje dat sinds dit jaar op onze Futurama website staat.

We hebben in 2016 veel aandacht besteed aan kwaliteits- en security-verbeteringen. Al onze applicaties gaan pas de deur uit als ze middels een strenge checklist zijn goedgekeurd. Op verzoek kunnen we bij elke oplevering de ingevulde checklist meesturen.

Tot slot zijn we intern natuurlijk ook bezig geweest met de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. We hadden in 2016 ook enkele stagiaires, waarvan Katharina Schmitz met haar scriptie de Internetscriptieprijs wist te winnen.


Vooruitblik 2017

2017 is gestart met een belangrijke wijziging in de pensioenwet; de AOW-leeftijd voor deelnemers geboren vanaf 1955 is met 3 maanden verhoogd. Daarnaast is de pensioenknip verlengd, die de mogelijkheid biedt om de aankoop van een pensioenuitkering op te splitsen.

Softwarematig verwachten we voor veel applicaties de overstap naar HTML5 te gaan maken. Deze nieuwste officiële standaard biedt o.a. meer grafische mogelijkheden en betere toegankelijkheid tot touch-devices.

Verder zien we bij onze klanten steeds meer aandacht voor integratie van website, portaal en planner. Daarop anticiperen we ook met Futurama WebAPI, een module waarmee u de HTML van de pagina als resultaat van een webservice krijgt. Hiermee kunt u (delen van) de pensioenplanner op een mooie manier in uw portaal of website integreren. Ook zullen we Futurama uitbreiden met de mogelijkheid om samen met uw partner in te loggen via Digid. Een aantal klanten zet dit in om gemaakte keuzes te laten ondertekenen door de deelnemer en zijn of haar partner. Een ander aandachtspunt is het uitbreiden van de mogelijkheden voor hosting door ActuIT. We zullen het steeds gemakkelijker maken om met weinig beheerinspanning gebruik te maken van de hosting omgeving van ActuIT.

In 2017 zullen we ons ook weer volop inzetten om Futurama nóg gebruiksvriendelijker te maken. Een trend die we in 2016 namelijk ook gezien hebben, is dat steeds meer organisaties Futurama zelf gebruiken om te ontwikkelen. Voorbeelden van vernieuwingen zijn de LogfileViewer, die zowel in de bouw als bij troubleshooting gebruikt kan worden, en de history-component die de bouw van een applicatie bijhoudt (en ook de undo/redo-functionaliteit mogelijk maakt).


ActuIT 15 jaar!

Wij kijken met trots terug op 2016 en met vertrouwen vooruit naar 2017. Het jaar waarin ActuIT 15 jaar bestaat, wat we gaan vieren met een weekendtrip naar IJsland. (Hierdoor zijn wij op vr. 20 en ma. 23 januari gesloten.)

image scenario

We hopen met onze klanten onze jarenlange prettige samenwerking ook dit jaar weer voort te kunnen zetten, en wensen iedereen een gezond, voorspoedig en succesvol 2017.

ActuIT BV - Prins Hendrikkade 22/3, 1012 TM Amsterdam.

Tel: +31 20 530 4760

Mail: info@ActuIT.nl