Search

KPN Profielwijzer

Pensioenregister

In opdracht van TKP Pensioen hebben wij voor een zevental pensioenfondsen Profielwijzers ontwikkeld, waaronder KPN Pensioenfonds.

De Profielwijzers is voor deelnemers een hulpmiddel om een beleggingskeuze te maken. Pensioenregelingen bevatten elementen (bijv. pensioensparen) waarbij voor of door de deelnemer een premie wordt ingelegd in een door de deelnemer te kiezen beleggingsfonds. In de Profielwijzer wordt met een vragenlijst getoetst wat de kennis van de deelnemer over beleggen is, en wat zijn houding ten opzichte van financiële risico's is. Op basis van deze combinatie wordt een risicoprofiel gemaakt voor de deelnemer (bijv. "u bent een defensieve belegger"), en wordt vervolgens een advies gegeven ("op basis van uw leeftijd en uw risicoprofiel past Depot D of E het beste bij u") .

Het risicoprofiel van de deelnemer kan worden opgeslagen. Daarnaast kan op basis van het (opgeslagen) risicoprofiel de uiteindelijke beleggingskeuze aan het pensioenfonds worden doorgegeven.

Met de Profielwijzer ondersteunt TKP aldus de deelnemer bij het maken van zijn belegginskeuze. Daarnaast slaat TKP de keuzes en het risicoprofiel van de deelnemer op, waarmee zij altijd kunnen reproduceren welk advies zij hebben gegeven en wat de deelnemer heeft gekozen. Dit is een eis van de AFM die voor producten met beleggingsriciso geldt.

 
 
Helpt de deelnemer bij het maken van een beleggingskeuze
Vastlegging en reproductie van de gemaakte keuze(s)
Met de Profielwijzer wordt voldaan aan de AFM-eis bij beleggingsproducten
 
 

 

Factsheet

Product
Profielwijzer
Klant
TKP Pensioen

Algemene informatie
over dit product?

     Ontdek meer over de producten van ActuIT     

Meer informatie >