Search

Pensioenplanner SPF Beheer

Pensioenplanner

SPF Beheer biedt voor deelnemers een geavanceerde planner. Gebruikers kunnen zelf hun wensen aangeven, waarna de planner de optimale benodigde keuzes selecteert. Daarbij wordt uitgegaan van het netto-pensioen, dus het bedrag dat de deelnemer als gepensioneerde letterlijk op zijn bankrekening bijgeschreven zal krijgen. De planner voldoet hiermee aan de wens van SPF Beheer om de deelnemer zoveel mogelijk van alle lastige pensioenmaterie te vrijwaren.

Bij de ontwikkeling van vernieuwingen is ActuIT steeds eerst in gesprek gegaan met SPF Beheer. Aan de hand van de aangegeven wensen ontwikkelden we samen een functioneel ontwerp. Vervolgens hebben we met behulp van Futurama deze wensen steeds om kunnen zetten in vernieuwende functionaliteit. De pensioenplanner van SPF Beheer is al meerdere malen aangepast en uitgebreid. Deze planner is daarmee opnieuw een voorbeeld van de flexibiliteit die wij als organisatie kunnen bieden.

Een andere belangrijke functionaliteit die in een vroegere uitbreiding is toegevoegd is de authenticatie. Deze zorgt voor een beveiligde toegang tot de persoonlijke gegevens. Voor alle deelnemers wordt een account aangemaakt, en een wachtwoord gegenereerd waarmee zij in kunnen loggen in de planner. De deelnemergegevens worden vervolgens automatisch vanuit de SPF Beheer-administratie ingelezen.
In de beheeromgeving van de portal kunnen de medewerkers van SPF Beheer zelf de wachtwoorden generen. Vertrokken of overleden deelnemers worden automatisch gedeactiveerd.

 
 
ActuIT biedt flexibiliteit: ontwikkeling in fases
Beveiligd inloggen zodat privacy gewaarborgd is
 
 

Factsheet

Product
Pensioenplanner
Klant
SPF Beheer

Algemene informatie
over dit product?

     Ontdek meer over de producten van ActuIT     

Meer informatie >