Search

Front-office platform

front-office platform
 

De pensioenplanners die we met Futurama ontwikkelen zijn uitermate geschikt als toepassing voor uw front-office afdeling. De medewerkers van de front-office kunnen in deze applicatie alle deelnemers opzoeken en alle toekomstige pensioenberekeningen uitvoeren.

Hierdoor bereikt u het volgende:

  • enorme tijdswinst vergeleken met het handmatig doorrekenen van de vraag van de deelnemer
  • consistentie tussen alle medewerkers. Doordat iedereen met dezelfde applicatie werkt, is er ook maar één waarheid in de berekeningen
  • geen risico meer dat medewerkers met oude rekenmodellen werken
  • zelfde rekenmodel en functionaliteit als de on-line pensioenplanner. Hierdoor kunt u precies nabootsen wat de deelnemer in de pensioenplanner ook te zien krijgt.

Technisch is het front-office platform een extra installatie van de pensioenplanner, die op een andere manier beveiligd is. Veel van onze klanten kiezen ervoor om in het front-office platform een aantal extra functionaliteiten te bieden. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • de mogelijkheid om voor iedere deelnemer gegevens te raadplegen
  • de mogelijkheid om brieven te maken. Bijvoorbeeld een brief waarin u de deelnemer schrijft wat de uitkomsten zijn van het scenario dat u telefonisch heeft doorgenomen
  • de mogelijkheid om complexere keuzes door te rekenen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om meerdere deeltijdpensioneringen achter elkaar door te voeren. Sommige fondsen vinden dit zo complex dat ze ervoor kiezen dit niet op internet aan te bieden aan de deelnemer, maar wel aan de front-office medewerker.

Praktijkcases

In onze showcase vindt u de volgende voorbeelden van dit product:

Ontwikkeld met
futurma ontwikkeltool

Meer informatie?

Meer informatie
Neem contact met ons op