Search

Image pensoienakkoord

Pensioenakkoord

Het nieuwe pensioenakkoord gaat voor grote wijzigingen zorgen in de pensioensector. Het pensioenstelsel wordt significant anders, nieuwe wetgeving gaat zorgen voor  verplichte wijzigingen in zowel pensioenregelingen als de uitvoering daarvan, met in de communicatie veel meer aandacht voor risico's en onzekerheden.

 

Wat nu?

Het pensioenakkoord verplicht uitvoerders om per 1 januari 2026 hun pensioenregeling te hebben aangepast. In de aanloop daarnaartoe zullen uitvoerders onderzoek moeten doen wat het pensioenakkoord voor hen betekent, naar welke regeling ze eventueel overstappen en wat daar allemaal bij komt kijken. Dat gaat zowel over het uitdenken van de nieuwe regeling, de wijze waarop deze geadministreerd gaat worden, de wijze waarop deze doorgerekend kan worden, en de wijze waarop de communicatie erover kan worden ingericht.
Dat vereist een grote inzet van pensioenuitvoerders; er ligt nu al veel werk om op tijd aan alle verplichtingen uit het pensioenakkoord te kunnen voldoen.

Wat kan ActuIT hierin bieden?

ActuIT wil elke klant met elke reken- of communicatiewens kunnen helpen. Dat betekent dat wij op elk vlak maatwerk kunnen leveren, en in veel gevallen bouwen wij daarbij een applicatie zoals die door opdrachtgevers gewenst is.
Om onze klanten te ontzorgen bieden wij echter ook pakket-oplossingen aan waarmee direct aan eisen of wensen uit de wet of markt voldaan kan worden. Voor het pensioenakkoord ontwikkelen wij daarom oplossingen waarmee pensioenuitvoerders de overstap naar een nieuwe regeling kunnen gaan maken. Wij doen dat altijd generiek, met meerdere mogelijkheden, omdat elk fonds een andere doelgroep, communicatiestructuur, kennisniveau etc kent. 
We richten ons hierbji op de volgende onderdelen van het transitie-proces:

 • Communicatie over risico's
  Naar onze mening is goede communicatie over de risico's en onzekerheden die samenhangen met een (nieuwe) pensioenregeling de belangrijkste communicatie-uitdaging die uitgaat vanuit het nieuwe pensioenakkoord. 
  Een universele oplossing hiervoor bestaat niet: voor elke doelgroep past weer een andere uitleg beter.
  In samenwerking met externe UI/UX-expertise hebben wij daarom verschillende visuele en dynamische weergave-mogelijkheden ontwikkeld om het "nieuwe pensioen" op een goede manier aan deelnemers uit te leggen. 
  Geïnteresseerd? Wij lichten onze ideeën graag in een presentatie toe.

   
 • Projection Engine
  Onder het nieuwe pensioenakkoord is rekenen met scenario's de norm. Ons softwarepakket Futurama biedt de krachtige rekenengine die vereist is om aan de performance-uitdagingen die hiermee gepaard gaan te voldoen. Bewezen in de praktijk met jarenlange ervaring met DC-berekeningen, waarbij we standaard  alle performance-voorwaarden hebben kunnen halen.
  Voor de URM-berekeningen hebben we reeds een ook in de cloud gehoste service waarmee de verplichte scenarioberekeningen uitgevoerd kunnen worden. Deze dienst breiden wij uit naar een generieke oplossing waarmee DC-producten kunnen worden doorgerekend. Voor onze klanten betekent dat:
  - Geen eigen ontwikkeling van DC-berekening
  - Snel inzetbaar
  - Hosting door ActuIT mogelijk
  - Structuur voor afhandeling batch-processen aanwezig
  Met deze generieke oplossing kunnen we pensioenuitvoerders zowel in het voorstadium als in de daadwerkelijke uitvoering helpen. De rekenengine maakt het mogelijk om complete regelingen door te rekenen en daarmee de gevolgen van een regelingswijziging te kwantificeren. Daarnaast is de rekenengine in de daadwerkelijke implementatie aan te roepen vanuit de backoffice van het fonds, en kan zo zowel voor administratie- als communicatiedoeleinden gebruikt worden. 

   
 • Perspectief
  Met het nieuwe pensioenakkoord wordt het nog belangrijker om deelnemers inzicht in hun totale financiële toekomstverwachting te geven. De scenario-afhankelijke pensioenindicatie betekent voor deelnemers dat zij inzicht zullen willen in hoeverre de risico's zich verhouden tot hun verwachte toekomstige uitgaven. Daarbij dienen dan ook overige componenten zoals de inkomsten en pensioenen van de partner en geprognosticeerde vermogens meegenomen te worden.
  Voor dit doel ontwikkelden wij reeds het pakket Perspectief. De oplossing om deelnemers inzicht in hun totale financiële situatie te geven. Zie daarvoor de pagina "Perspectief". 

   
 • Communicatie over transitie
  Wanneer u als fonds overgaat naar een nieuwe pensioenregeling, dan vereist dit uiteraard een gedegen uitleg aan uw deelnemers. Zeker als de overgang van DB naar DC gaat zult u uw deelnemers mee willen nemen in wat deze overgang voor hen betekent. De jaren naar de verplichte overgang toe kunt u gebruiken om uw deelnemers al te laten wennen aan de nieuwe verplichte componenten onder het nieuwe pensioenakkoord. 
  Het eerste wat deelnemers uiteraard willen weten is wat de hoogte van hun pensioen zal zijn in de nieuwe regeling ten opzichte van de oude regeling. Wij hebben ervaring met vergelijkingssites waarin pensioenen uit verschillende regelingen naast elkaar worden gezet.
  Daarnaast zal het ook belangrijk zijn om deelnemers uitleg te geven over de onzekerheden die samenhangen met hun toekomstige pensioenen. Wij ontwikkelen oplossingen om deelnemers nu al inzicht te geven in deze nieuwe manier van communiceren. Bijvoorbeeld door nu al de mogelijkheid te geven om geen verwachte nominale maar reële bedragen te tonen, uiteraard inclusief begrijpelijke uitleg. Of door inzicht in indexatiekansen op te nemen in de weergave van het verwachte pensioen.
  Zowel in de UPO als het NPR is er nu al de verplichte scenariocommunicatie. In de overgang naar het nieuwe pensioenakkoord kunnen deze ook in pensioenplanners en -portalen al worden op- of overgenomen.

Meer informatie?

     Bezoek de contactpagina van ActuIT     

Neem contact met ons op >