Search

Tijdlijn

De totstandkoming en realisatie van het nieuwe pensioenakkoord zal een meerjarig proces beslaan. Onderstaand lichten we de belangrijkste ijkpunten toe, zowel reeds gepasseerd als toekomstig.

 • 5 juni 2019: Kabinet, werkgevers en vakbonden bereiken pensioenakkoord
 • 12 juni 2020: Sociale partners en kabinet bereiken overeenstemming inzake uitwerking pensioenakkoord
 • 22 juni 2020: Minister Koolmees stuurt hoofdlijnennotitie naar Tweede Kamer
 • 16 december 2020: Concept-wetsvoorstel 'Wet toekomst pensioenen' ter consultatie gepubliceerd
 • 1 januari 2021: RVU en Verlofsparen in werking getreden (met terugwerkende kracht ingegaan gegeven dat wet nog niet was aangenomen)
 • 12 januari 2021: Eerste Kamer heeft wetsvoorstel 'Wet bedrag ineens, RVU en Verlofsparen' aangenomen
 • 1 januari 2022: Wet- en regelgeving van kracht die overgang naar nieuwe contract mogelijk maakt
 • 1 januari 2023: Ingangsdatum afkoop 10% ineens
 • 1 januari 2024: Uiterlijke datum waarbij werkgevers/sociale partners overeenstemming over nieuwe regeling hebben
 • 1 januari 2026: Uiterlijke datum  waarop pensioenuitvoerders hun pensioenregeling moeten hebben aangepast
 • 2022 - 2026: Overgangsfase van 4 jaar tbv keuze en implementatie nieuwe/aangepaste pensioenregeling