Search

Releases

Algemeen

Elk kwartaal zal een nieuwe release plaatsvinden van Perspectief modules. In deze release worden:

  • nieuwe Perspectief modules meegenomen;
  • bestaande Perspectief modules uitgebreid;
  • jaarlijkse parameters updated (bijvoorbeeld fiscale parameters).

Op deze pagina staan alle releases, met daarbij op hoofdlijnen beschreven wat de wijzigingen in de betreffende release zijn.

Q2.2020

In Q4.2019 is de Bruto Netto module released. Het product Perspectief is in de eerste helft van 2020 verder uitgewerkt. De Q2.2020 release is de eerste grote release van Perspectief. Vanaf deze release zal er in elk volgend kwartaal een nieuwe release uitgebracht worden. In de Q2.2020 release is het volgende meegenomen:

  • realisatie Ockto-koppeling. Perspectief biedt de mogelijkheid om data automatisch op te halen bij verschillende bronnen (bijvoorbeeld mijnpensioenoverzicht.nl). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Ockto-app. In deze release is de koppeling met Ockto gerealiseerd, en kan de data dus automatisch worden opgehaald. De data die wordt opgehaald, wordt door Perspectief geïnterpreteerd, en vervolgens gebruikt in de verschillende modules;
  • eerste release van de Pensioen module. Met behulp van de Pensioen module kan voor een deelnemer inzichtelijk worden gemaakt welk(e) pensioen(en) bij welke uitvoerder(s) verzekerd is/zijn. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een automatische koppeling met mijnpensioenverzicht.nl om deze gegevens op te halen. Zie de support pagina Pensioen voor meer informatie over deze module;
  • eerste release van de AOW module. Met behulp van de AOW module wordt vastgesteld op welke moment de AOW tot uitkering komt. De hoogte van de AOW-uitkering wordt vastgesteld op basis van de persoonlijke situatie van de deelnemer. Net als bij de Pensioen module kan de hoogte van de AOW-uitkering en de ingangsdatum automatisch worden opgehaald met behulp van een automatische koppeling met mijnpensioenoverzicht.nl. Zie de support pagina AOW voor meer informatie over deze module;
  • koppeling met Bruto Netto module. In Q4.2019 is de Bruto Netto module released als zelfstandige module die gebruikt kan worden om vanuit uw eigen systeem/applicatie bruto netto berekeningen uit te voeren. In de Q2.2020 release is vanuit de verschillende Perspectief modules een koppeling gerealiseerd met de Bruto Netto module.

Q4.2019

In deze release is het volgende meegenomen:

  • eerste release van de Bruto Netto module. Met behulp van de Bruto Netto module kunt u de netto bedragen berekenen op basis van bruto bedragen. Zie de support pagina Bruto Netto voor de details van deze module. In deze release is de Bruto Netto module beschikbaar als webservice. Deze webservice kunt u vervolgens vanuit uw applicatie aanroepen ten behoeve van het uitvoeren van bruto netto berekeningen.