Search

Releases

Algemeen

Elk kwartaal zal een nieuwe release plaatsvinden van Perspectief modules. In deze release worden:

 • nieuwe Perspectief modules meegenomen;
 • bestaande Perspectief modules uitgebreid;
 • jaarlijkse parameters updated (bijvoorbeeld fiscale parameters).

Op deze pagina staan alle releases, met daarbij op hoofdlijnen beschreven wat de wijzigingen in de betreffende release zijn.

Q3.2020

In deze release is het volgende meegenomen:

 • eerste release van de Uitgaven module. Met de Uitgaven module van Perspectief wordt inzichtelijk gemaakt welke verwachte uitgaven een deelnemer op welk moment heeft. Met het toevoegen van de Uitgaven module wordt nu met een Perspectief een compleet financieel inzicht gegeven waarbij de inkomsten aan de ene kant worden vergeleken met de uitkomsten aan de andere kant. Hiermee is inzichtelijk op welke momenten een deelnemer een tekort en/of een overschot heeft;
 • uitbreiding van koppeling met databronnen Ockto. In de vorige release was gekoppeld met de databron mijnpensioenoverzicht.nl. In deze release is dat uitgebreid met de koppeling met de Belastingdienst (de Vooraf Ingevulde Aangifte) en de koppeling met Mijn Overheid;
 • handmatig invullen van gegevens is verbeterd: er is een onderscheid in de onderwerpen 'Mijn gezin', 'Mijn woning', 'Mijn auto' en 'Mijn pensioen';
 • de inkomsten en de uitgaven worden zowel in een grafiek als in een tabel getoond. De grafiek in interactief: er kan op een periode geklikt worden waarna informatie gegeven wordt over de hoogte van de inkomsten en de uitgaven op dat moment. Dit overzicht kan vervolgens ook in een tabel bekeken worden;
 • in de tabel met het overzicht van inkomsten en uitgaven wordt inzichtelijk gemaakt wat voor alle posten het verschil is met de vorige periode. Zo kan precies bekeken worden waarom op welk moment een wijziging in inkosten en/of uitgaven plaats heeft gevonden;
 • diverse visuele verbeteringen;
 • diverse kleinere aanpassingen in bestaande modules.

Q2.2020

In Q4.2019 is de Bruto Netto module released. Het product Perspectief is in de eerste helft van 2020 verder uitgewerkt. De Q2.2020 release is de eerste grote release van Perspectief. Vanaf deze release zal er in elk volgend kwartaal een nieuwe release uitgebracht worden. In de Q2.2020 release is het volgende meegenomen:

 • realisatie Ockto-koppeling. Perspectief biedt de mogelijkheid om data automatisch op te halen bij verschillende bronnen (bijvoorbeeld mijnpensioenoverzicht.nl). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Ockto-app. In deze release is de koppeling met Ockto gerealiseerd, en kan de data dus automatisch worden opgehaald. De data die wordt opgehaald, wordt door Perspectief geïnterpreteerd, en vervolgens gebruikt in de verschillende modules;
 • eerste release van de Pensioen module. Met behulp van de Pensioen module kan voor een deelnemer inzichtelijk worden gemaakt welk(e) pensioen(en) bij welke uitvoerder(s) verzekerd is/zijn. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een automatische koppeling met mijnpensioenverzicht.nl om deze gegevens op te halen. Zie de support pagina Pensioen voor meer informatie over deze module;
 • eerste release van de AOW module. Met behulp van de AOW module wordt vastgesteld op welke moment de AOW tot uitkering komt. De hoogte van de AOW-uitkering wordt vastgesteld op basis van de persoonlijke situatie van de deelnemer. Net als bij de Pensioen module kan de hoogte van de AOW-uitkering en de ingangsdatum automatisch worden opgehaald met behulp van een automatische koppeling met mijnpensioenoverzicht.nl. Zie de support pagina AOW voor meer informatie over deze module;
 • koppeling met Bruto Netto module. In Q4.2019 is de Bruto Netto module released als zelfstandige module die gebruikt kan worden om vanuit uw eigen systeem/applicatie bruto netto berekeningen uit te voeren. In de Q2.2020 release is vanuit de verschillende Perspectief modules een koppeling gerealiseerd met de Bruto Netto module.

Q4.2019

In deze release is het volgende meegenomen:

 • eerste release van de Bruto Netto module. Met behulp van de Bruto Netto module kunt u de netto bedragen berekenen op basis van bruto bedragen. Zie de support pagina Bruto Netto voor de details van deze module. In deze release is de Bruto Netto module beschikbaar als webservice. Deze webservice kunt u vervolgens vanuit uw applicatie aanroepen ten behoeve van het uitvoeren van bruto netto berekeningen.