Search

Vermogen

Algemeen

Met de Vermogen module van Perspectief wordt het vermogen van een deelnemer meegenomen. Startsituatie is het vermogen dat een deelnemer op dit moment heeft. Vervolgens wordt aan de hand van de ontwikkeling van de inkomsten en de uitkomsten jaarlijks bepaald wat een deelnemer spaart, of wat hij tekort komt. Met dit saldo neemt het vermogen dan respectievelijk jaarlijks toe of af. Inzicht in het vermogen en het verloop daarvan is belangrijk omdat dat de deelnemer beter in staat stelt om keuzes te maken. Als een bepaalde keuze (bijvoorbeeld de keuze van de pensioendatum) leidt tot een tekort (de uitgaven zijn hoger dan de inkomsten), dan kan gekeken worden of het vermogen dit tekort kan opvangen.

 Het is mogelijk om de data zowel automatisch op te halen (met behulp van de Ockto-app) als handmatig in te voeren.

Data verzamelen - automatisch

Indien gekozen is om de data automatisch op te halen, dan wordt gebruik gemaakt van de Vooraf Ingevulde Aangifte van de Belastingdienst, Uit deze vooraf ingevulde aangifte wordt de volgende informatie verkregen:

  • omschrijving van het vermogen (bv Voorbeeld Bank Internetbankieren)
  • hoogte vermogen

Data verzamelen - handmatig

Indien gekozen wordt om de data handmatig in te voeren, dan moet de deelnemer zelf de gegevens met betrekking tot zijn vermogen invullen.