Search

ActuIT biedt ten behoeve van het doen van Uniforme Rekenmethodiek (URM) berekeningen een URM-DB Dienst aan.

Support: URM-DB Dienst

ActuIT biedt ten behoeve van het doen van Uniforme Rekenmethodiek (URM) berekeningen een URM-DB Dienst aan. Deze Dienst kan worden gebruikt om voor DB regelingen de URM-aanspraken te berekenen op een bepaalde (pensioen)datum. De URM-aanspraken worden vastgesteld met behulp van de 2000 scenario's uit de kwartaal scenario sets van DNB en op basis van de pensioenfonds specifieke uitkomsten van de haalbaarbaarheidstoets. Hiervan uitgaande en uitgaande van enkele deelnemer specifieke gegevens worden voor elke DB-aanspraak 3 URM-aanspraken berekend: een aanspraak uitgaande van het 5% percentiel, uitgaande van het 50% percentiel en uitgaande  van het 95% percentiel. 

Verdere toelichting over deze dienst en hoe dit gebruikt kan worden is te vinden op de pagina: URM Dienst.
Onderdeel van de URM Dienst zijn de volgende componenten:

  • URM-DB webservice: voor het berekenen van de URM-bedragen voor 1 DB-aanspraak voor 1 deelnemer.
  • URM-DB webservice batch: waarmee voor meerdere deelnemers en/of meerdere DB-aanspraken per deelnemer de URM-bedragen worden berekend.
  • URM-DB Management Site: beheeromgeving waarmee nieuwe versies van de haalbaarheidstoets kunnen worden geüpload en waarmee testberekeningen gedaan kunnen worden.
  • Azure Servicebus: voor batch berekeningsprocessen met de mogelijkheid van een input queue en een output queue.
  • Error handling: zodat verkeerde input of errors tijdens een berekening leiden tot een nette foutmelding.