Search

URM-DB Dienst

Algemeen

Ten behoeve van het doen van Uniforme Rekenmethodiek (URM) berekeningen, biedt ActuIT een URM-DB dienst aan. Onderdeel van de URM Dienst zijn de volgende componenten:

 • URM-DB webservice: voor het berekenen van de URM-bedragen voor 1 DB-aanspraak voor 1 deelnemer
 • URM-DB batch webservice: waarmee voor meerdere deelnemers en/of meerdere DB-aanspraken per deelnemer de URM-bedragen worden berekend
 • URM-DB Management Site: beheeromgeving waarmee nieuwe versies van de haalbaarheidstoets kunnen worden geupload en waarmee testberekeningen gedaan kunnen worden.

Op de verschillende support pagina's worden de specificaties van de bovengenoemde componenten gegeven.

URL

De URM-DB webservice is per fonds aan te roepen met een specifieke URL. Deze URL ziet er als volgt uit:

Acceptatie: http://urm-acc.hosting-futurama.eu/Service.svc?folder={{fonds}}&document=URM_DB.xml&KlantCode={{code}}&Operation={{operation}}

Productie: (volgt)

Zoals hierboven te zien is, wordt in de URL gebruik gemaakt van 3 variabele waarden. Dit zijn de volgende waarden:

 • fonds: Per fonds is een aparte URL beschikbaar om de URM-DB berekening uit te voeren. Het fonds waarvoor de URM berekening uitgevoerd moet worden, moet in de URL worden meegegeven. Aan de hand van dit fonds wordt bepaald welke haalbaarheidstoets en scenarioset gebruikt worden in de berekening. ActuIT zal in overleg met u de exacte benaming van fonds bespreken. Vervang vervolgens {{fonds}} door deze waarde;
 • code: Naast het fonds wordt ook een code meegegeven, welke per klant gedefinieerd is. De aanroep naar de URM DB berekening is enkel mogelijk als het fonds en de meegegeven code behoren tot de juiste klant. ActuIT zal u deze klantcode geven. Vervang vervolgens {{code}} door deze waarde
 • operation: Mogelijke waarden zijn URM en URM_batch. De eerste waarde gebruikt u als u de bovengenoemde URM-DB webservice wilt gebruiken, de tweede als u de bovengenoemde URM-DB batch webservice wilt gebruiken. Vervang in de url {{operation}} door de geschikte waarde.  

Scenarioset DNB

Elk kwartaal publiceert DNB een nieuwe scenarioset. Uit deze scenarioset wordt de prijsinflatie gebruikt voor de berekening van de URM-DB aanspraken. Elk kwartaal zal de nieuwe scenarioset van DNB door ActuIT beschikbaar gesteld worden op de hosting omgeving. U kunt kiezen van welke scenarioset gebruik gemaakt moet worden bij uw berekeningen. Zie URM-DB Management Site voor meer informatie. Op deze pagina staat ook vermeld wat de scenarioset is die u standaard wilt gebruiken.

Haalbaarheidstoets

De uitkomsten van uw haalbaarheidtoets kunt u uploaden via de URM-DB Management Site. U dient hiervoor het door ActuIT beschikbaar gestelde template in te vullen met de resultaten van uw haalbaarheidstoets. Onderstaand de informatie die u in de verschillende tabbladen van het template dient in te vullen:

 • Indexatie_Actief: voor alle 2000 scenario's en voor alle 60 jaren de verleende indexatie voor actieve deelnemers. Indien de aanspraken gekort worden in een bepaald scenario/jaar dan dient hier een negatief percentage te worden ingevuld;
 • Indexatie_NietActief: gelijk aan bovenstaande, maar dan voor niet actieve deelnemers. Als er geen onderscheid gemaakt wordt in indexatie voor actieve en niet actieve deelnemers dan kunt u dezelfde waarden overnemen uit het Indexatie_Actief tabblad
 • Opbouw: voor alle 2000 scenario's en voor alle 60 jaren de mate van opbouw. Standaard is dit 100%, wat betekent dat de opbouw niet gekort wordt. Als er sprake is van korten van opbouw dan is het percentage lager dan 100%. Stel dat de opbouw voor 5% gekort wordt, dan vult u 95% in.

Testen

Een aanroep naar de URM-DB webservice kan getest worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van Soap UI. De volgende stappen moeten worden uitgevoerd, om een test te maken met Soap UI:

 1. Open Soap UI en maak een nieuw SOAP project aan
 2. Definieer een project naam
 3. Vul de initial WSDL in (de initial WSDL voor de acceptatie webservice ziet er als volgt uit: http://urm-acc.hosting-futurama.eu/Service.svc?wsdl&folder={{fonds}}&document=URM_DB.xml&KlantCode={{code}})

Na het uitvoeren van bovenstaande stappen is een nieuw project aanwezig onder de gedefinieerde project naam. In dit project zijn 2 voorbeeldrequests aanwezig. Dit zijn de requests:

Configuratie

Onderdeel van de gemodelleerde rekenregels is een fiscale toetsing op de hoogte van de URM-aanspraken. Fiscaal is het niet toegestaan om op enig moment een aanspraak te hebben die hoger is dan de aanspraak die een deelnemer op grond van de vastgelegde ambitie van een fonds zou hebben. Het is niet altijd nodig om binnen de rekenregels deze fiscale toetsing uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval als in de resultaten van de haalbaarheidstoets al rekening gehouden is met deze ambitie.

Per fonds kan derhalve worden aangegeven of fiscale toetsing binnen de rekenregels nodig is. Als dit nodig is, dan moet aangegeven worden wat de ambitie is van een fonds. Hierbij kan rekening gehouden worden met een minimum ambitie, een maximum ambitie, een prijsindexatie of een percentage van de prijsindexatie als amibitie, een loonindexatie als ambitie en een verschil in ambitie tussen actieve en niet actieve deelnemers. Tenslotte kan worden aangegeven of eerdere opbouwkorting door inhaalindexatie mag worden ingehaald. ActuIT zal in overleg met u deze ambitie configureren.

Updated: 13-06-2019