Search

Error handling

Er zijn verschillende fouten die in de webservice kunnen optreden. Dit betreft bijvoorbeeld fouten bij een verkeerde input, maar ook fouten die optreden binnen de berekening van de URM-DB webservice. Om te zorgen dat deze fouten leiden tot een nette foutmelding, is een error handling toegevoegd aan de URM-DB webservice. Hieronder wordt beschreven wat de mogelijke foutmeldingen zijn en hoe de response eruit ziet op het moment dat een fout optreedt. De omrekenservice die genoemd wordt is de service die afhankelijk van de configuratie eerst aangeroepen wordt om het invoer bericht te bewerken voordat deze naar de URM-DB webservice wordt gestuurd.

Error codes

Onderstaand volgt een lijst met mogelijke error codes die door de webservice teruggegeven kunnen worden.

1000 fouten (URM webservice zelf levert fouten op):

 • 1001 - Timeout
 • 1002 - GeneralFail

2000 fouten (omrekenservice levert fouten op):

 • 2001 - Timeout
 • 2002 - GeneralFail

3000 fouten (URM-model levert fouten op)

 • 3001 - Onjuiste namespace
 • 3002 - Pensioeningangsdatum ligt in het verleden
 • 3003 - Bereikbaar recht is lager dan opgebouwd recht
 • 3004 - Pensioeningangsdatum ligt meer dan 60 jaar in de toekomst
 • 3005 - Onjuiste klantcode
 • 3006 - Laatste datum cohorten ongelijk aan pensioenberekeningsdatum
 • 3999 - Er is een fout opgetreden

Response

In de response wordt de error code met de juiste omschrijving terug gegeven op het moment dat een fout optreedt. Er zijn 2 type fouten die kunnen optreden:

 1. Het totale bericht kan niet worden verwerkt
 2. Een gedeelte van het bericht kan niet verwerkt worden

Error type 1

Op het moment dat het totale bericht niet verwerkt kan worden, zal de error melding op het hoogste niveau worden terug gegeven. De respone van dit type ziet er als volgt uit:

<urm:output xmlns:urm="http://www.actuit.nl/URM">
    <urm:error>
        <urm:details>
            <urm:code>3003</urm:code>
            <urm:omschrijving>Bereikbaar recht is lager dan opgebouwd recht</urm:omschrijving>
        </urm:details>
        <urm:bericht>
            <urm:data>
                <urm:algemeen>
                    <urm:klantcode>asd</urm:klantcode>
                </urm:algemeen>
                <urm:deelnemers>
                    <urm:deelnemer>
                        <urm:id>12345</urm:id>
                        <urm:status>deelnemer</urm:status>
                        <urm:datum_stand>1-1-2019</urm:datum_stand>
                        <urm:aanspraken>
                            <urm:aanspraak>
                                <urm:id>OP67</urm:id>
                                <urm:status>actief</urm:status>
                                <urm:pensioenberekeningsdatum>1-7-2040</urm:pensioenberekeningsdatum>
                                <urm:opgebouwd_OP>27500</urm:opgebouwd_OP>
                                <urm:bereikbaar_OP>15000</urm:bereikbaar_OP>
                            </urm:aanspraak>
                        </urm:aanspraken>
                    </urm:deelnemer>
                </urm:deelnemers>
            </urm:data>
        </urm:bericht>
    </urm:error>
</urm:output>

Error type 2

Op het moment dat een gedeelte van het bericht niet verwerkt kan worden, zal de error melding op dit niveau worden terug gegeven. Dit type komt enkel voor bij een URM-DB batch aanroep op het moment dat een of meerdere aanspraken een fout opleveren. De respone van dit type ziet er als volgt uit:

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <s:Body>
        <urm:output xmlns:urm="http://www.actuit.nl/URM_batch">
            <urm:uitgangspunten>
                <urm:algemeen>
                    <urm:klantcode>asd</urm:klantcode>
                    <urm:berichtcode>Bestand_1_Batch_14</urm:berichtcode>
                    <urm:batchcode>Batch_27082019</urm:batchcode>
                    <urm:fondscode>HorecaTest</urm:fondscode>
                </urm:algemeen>
            </urm:uitgangspunten>
            <urm:deelnemers>
                <urm:deelnemer>
                    <urm:deelnemergegevens>
                        <urm:id>0001000223_1_0_1</urm:id>
                        <urm:status>gewezen_deelnemer</urm:status>
                        <urm:datum_stand>1-1-2019</urm:datum_stand>
                    </urm:deelnemergegevens>
                    <urm:aanspraken>
                        <urm:aanspraak>
                            <urm:uitgangspunten>
                                <urm:id>OuderdomsPensioenRenteTijdvak1</urm:id>
                                <urm:status>niet_actief</urm:status>
                                <urm:pensioenberekeningsdatum>1-1-2045</urm:pensioenberekeningsdatum>
                                <urm:opgebouwd_OP>69,18</urm:opgebouwd_OP>
                                <urm:bereikbaar_OP>69,18</urm:bereikbaar_OP>
                            </urm:uitgangspunten>
                            <urm:aanspraak_URM>
                                <urm:percentiel5>
                                    <urm:aanspraak datum="1-1-2045">30,75</urm:aanspraak>
                                </urm:percentiel5>
                                <urm:percentiel50>
                                    <urm:aanspraak datum="1-1-2045">59,76</urm:aanspraak>
                                </urm:percentiel50>
                                <urm:percentiel95>
                                    <urm:aanspraak datum="1-1-2045">71,00</urm:aanspraak>
                                </urm:percentiel95>
                            </urm:aanspraak_URM>
                        </urm:aanspraak>
                    </urm:aanspraken>
                </urm:deelnemer>
                <urm:deelnemer>
                    <urm:deelnemergegevens>
                        <urm:id>0001000225_1_0_1</urm:id>
                        <urm:status>gewezen_deelnemer</urm:status>
                        <urm:datum_stand>1-1-2019</urm:datum_stand>
                    </urm:deelnemergegevens>
                    <urm:aanspraken>
                        <urm:aanspraak>
                            <urm:uitgangspunten>
                                <urm:id>OuderdomsPensioenRenteTijdvak1</urm:id>
                                <urm:status>niet_actief</urm:status>
                                <urm:pensioenberekeningsdatum>1-5-2015</urm:pensioenberekeningsdatum>
                                <urm:opgebouwd_OP>46,82</urm:opgebouwd_OP>
                                <urm:bereikbaar_OP>46,82</urm:bereikbaar_OP>
                            </urm:uitgangspunten>
                            <urm:error>
                                <urm:details>
                                    <urm:code>3002</urm:code>
                                    <urm:omschrijving>Pensioeningangsdatum ligt in het verleden</urm:omschrijving>
                                </urm:details>
                            </urm:error>
                        </urm:aanspraak>
                    </urm:aanspraken>
                </urm:deelnemer>
            </urm:deelnemers>
        </urm:output>
    </s:Body>
</s:Envelope>

Updated: 04-09-2019