Search

Management Site

Algemeen

Onderdeel van de URM-DB Dienst is een de URM-DB Managemenrt Site. De URM-DB Management Site is een beheeromgeving die u in staat stelt om nieuwe versies van de haalbaarheidstoets te uploaden, een kwartaalset van DNB te selecteren en om diverse testberekeningen uit te voeren.Onderstaand een toelichting van de verschillende mogelijkheden van de Management Site.

Op de Management Site zijn 2 pagina's beschikbaar ten behoeve van de URM-DB webservice. Dit zijn de pagina's 'UploadData' en 'Testaanroepen'. De eerste pagina kunt u gebruiken om nieuwe haalbaarheidstoets data te uploaden. Op de tweede pagina is het mogelijk om een voorbeeld berekeningen uit te voeren en de resultaten daarvan te controleren.

URL

De URM-DB Management Site is beschikbaar via de volgende URL:

Acceptatie: https://auth.plannerexpress.nl/URM_MGMT_ACC

Productie: https://auth.plannerexpress.nl/URM_MGMT

Pagina UploadData

Deze pagina is op de Management Site beschikbaar via het menu URM | UploadData. Op deze pagina is het mogelijk een nieuwe haalbaarheidstoets te uploaden en om een nieuwe default haalbaarheidstoets of scenarioset van DNB te selecteren. Deze default haalbaarheidstoets en scenarioset worden door de webservice gebruikt op het moment dat de parameters in de request niet zijn gevuld. Hiernaast is het ook mogelijk om een andere haalbaarheidstoets of scenarioset te gebruiken, door deze in het request mee te geven. Hieronder worden deze opties verder toegelicht en worden de stappen beschreven die hiervoor uitgevoerd moeten worden.

Haalbaarheidstoets

Het is mogelijk om een nieuwe haalbaarheidstoets te uploaden. Hierbij kunnen verschillende 'versies' van de haalbaarheidstoets worden geplaatst en kunnen deze 'versies' worden gebruikt in de webservice. Op deze pagina is het ook mogelijk om een specifieke haalbaarheidstoets 'versie' te selecteren, en deze te selecteren als de default te gebruiken haalbaarheidstoets bij een webservice aanroep. Verdere toelichting over het plaatsen en selecteren van een default haalbaarheidstoets is aanwezig op deze pagina van de Management Site.

Scenarioset DNB

Elk kwartaal wordt een nieuwe scenarioset van DNB geplaatst door ActuIT. In de URM-DB Webservice kan gebruik gemaakt worden van deze DNB scenariosets. Per fonds is het mogelijk om een specifieke scenarioset als default te kiezen en deze scenarioset standaard te gebruiken bij een URM-DB aanroep. Op de pagina van de Management Site wordt verder toegelicht welke stappen uitgevoerd moeten worden om een nieuwe default scenarioset te selecteren.

Pagina Testaanroepen

Deze pagina is op de Management Site beschikbaar via het menu URM | Testaanroepen. Op deze pagina is het mogelijk om testcases uit te voeren voor de URM-DB webservice. Met behulp van deze testcases is het mogelijk om de resultaten van de URM-DB webservice voor meerdere aanroepen te genereren, zodat deze eenvoudig bekeken en gecontroleerd kunnen worden. Hiernaast is het ook mogelijk om de details van de berekening op te vragen voor een specifieke testcase. Hierbij zijn de verschillende tussenstappen uit de berekening ook zichtbaar.

Testcases draaien

Het is mogelijk om een aantal, vooraf gedefinieerde, testcases te draaien met behulp van deze pagina. Hierbij is het mogelijk om zelf testcases te maken en te plaatsen. Vervolgens kunnen deze testcases worden gedraaid en wordt een Excel bestand gegenereerd met de resultaten. Verdere toelichting en de stappen die hiervoor uitgevoerd moeten worden, zijn verder beschreven op deze pagina van de Management Site.

Details berekening

Het is het mogelijk om de details op te vragen van een specifieke testcase. Hierbij is het mogelijk om een specifieke testcase te selecteren en het scenario te selecteren waarvoor de details berekening uitgevoerd moet worden. Deze testcase zal vervolgens voor dit scenario worden gedraaid, waarna een Excel bestand wordt gegenereerd met de tussenresultaten van de berekening. Toelichting en de stappen die uitgevoerd moeten worden om een details berekening te starten, worden hieronder beschreven.

Updated: 20-09-2019