Search

Webservice batch

Met behulp van de URM-DB webservice batch is het mogelijk om de URM aanspraken voor meerdere deelnemers te berekenen. Deze service kan gebruikt worden om voor meerdere deelnemers een of meerdere aanspraken te berekenen. Voor het berekenen van 1 aanspraak voor 1 deelnemer, dient de webservice pagina bekeken te worden. Hieronder wordt beschreven welke operation gebruikt moet worden voor de URM-DB webservice batch en hoe een request en response eruit zien.

Operation

Voor de URM-DB webservice batch is de operation 'URM_batch' beschikbaar. De URL van de webservice en het maken van een test in Soap UI wordt verder toegelicht op deze pagina.

Request en Response

Een voorbeeld van een request en response van deze webservice worden hieronder bespreken. De structuur en input mogelijkheden zijn hetzelfde als de URM-DB webservice. Meer informatie hierover en over de mogelijke waarden van de parameters is te vinden op deze pagina.

Hieronder zal een voorbeeld request en response getoond worden, waarbij uit wordt gegaan van 2 verschillende deelnemers. Voor de eerste deelnemer worden 2 aanspraken berekend en voor de tweede deelnemer wordt 1 aanspraak berekend.

Request

Een request ziet er als volgt uit:

<urm:data xmlns:urm="http://www.actuit.nl/URM_batch">
    <urm:algemeen>
        <urm:scenariosetDNB/>
        <urm:haalbaarheidstoets/>
        <urm:klantcode>{{code}}</urm:klantcode>
        <urm:berichtcode/>
        <urm:batchcode/>
        <urm:fondscode>{{fonds}}</urm:fondscode>
        <urm:scenario/>
        <urm:custom>
            <urm:custom1>custom1</urm:custom1>
            ...
        </urm:custom>
    </urm:algemeen>
    <urm:deelnemers>
        <urm:deelnemer>
            <urm:id>12345</urm:id>
            <urm:status>deelnemer</urm:status>
            <urm:datum_stand>20-5-2019</urm:datum_stand>
             <urm:custom>
                <urm:custom2>custom2</urm:custom2>
                ...
            </urm:custom>
            <urm:aanspraken>
                <urm:aanspraak>
                    <urm:id>OP67</urm:id>
                    <urm:status>actief</urm:status>
                    <urm:pensioenberekeningsdatum>1-1-2028</urm:pensioenberekeningsdatum>
                    <urm:opgebouwd_OP>16450</urm:opgebouwd_OP>
                    <urm:bereikbaar_OP>23850</urm:bereikbaar_OP>
                    <urm:opgebouwd_OP_ambitie>16450</urm:opgebouwd_OP_ambitie>
                    <urm:opbouw/>
                    <urm:custom>
                        <urm:custom3>custom3</urm:custom3>
                        ...
                    </urm:custom>
                </urm:aanspraak>
                <urm:aanspraak>
                    <urm:id>OP68</urm:id>
                    <urm:status>niet_actief</urm:status>
                    <urm:pensioenberekeningsdatum>28-11-2030</urm:pensioenberekeningsdatum>
                    <urm:opgebouwd_OP>18750</urm:opgebouwd_OP>
                    <urm:bereikbaar_OP>18750</urm:bereikbaar_OP>
                    <urm:opgebouwd_OP_ambitie>18750</urm:opgebouwd_OP_ambitie>
                </urm:aanspraak>
            </urm:aanspraken>
        </urm:deelnemer>
        <urm:deelnemer>
            <urm:id>54321</urm:id>
            <urm:status>gepensioneerde</urm:status>
            <urm:datum_stand>1-1-2019</urm:datum_stand>
            <urm:aanspraken>
                <urm:aanspraak>
                    <urm:id>OP</urm:id>
                    <urm:status>niet_actief</urm:status>
                    <urm:opgebouwd_OP>32560</urm:opgebouwd_OP>
                    <urm:opgebouwd_OP_ambitie>32560</urm:opgebouwd_OP_ambitie>
                </urm:aanspraak>
            </urm:aanspraken>
        </urm:deelnemer>
    </urm:deelnemers>
</urm:data>

berichtcode

Deze parameter is optioneel. Met behulp van deze parameter kan een identificatie code worden meegegeven voor dit request.

batchcode

Deze parameter is optioneel. Met deze parameter kan een identificatie code worden meegegeven voor de batch aanroepen.

fondscode

Deze parameter is verplicht. Het fonds waarvoor de URM berekening uitgevoerd moet worden, moet in deze parameter worden meegegeven. Aan de hand van dit fonds wordt bepaald welke haalbaarheidstoets en scenarioset gebruikt worden in de berekening. ActuIT zal in overleg met u de exacte benaming van fonds bespreken. Vervang vervolgens {{fonds}} door deze waarde.

Response

De response behorende bij bovenstaande request ziet er als volgt uit:

<urm:output xmlns:urm="http://www.actuit.nl/URM_batch">
    <urm:uitgangspunten>
        <urm:algemeen>
            <urm:scenariosetDNB/>
            <urm:haalbaarheidstoets/>
            <urm:klantcode>{{code}}</urm:klantcode>
            <urm:berichtcode/>
            <urm:batchcode/>
            <urm:fondscode>{{fonds}}</urm:fondscode>
            <urm:scenario/>
            <urm:custom>
                <urm:custom1>custom1</urm:custom1>
                ...
            </urm:custom>
        </urm:algemeen>
    </urm:uitgangspunten>
    <urm:deelnemers>
        <urm:deelnemer>
            <urm:deelnemergegevens>
                <urm:id>12345</urm:id>
                <urm:status>deelnemer</urm:status>
                <urm:datum_stand>20-5-2019</urm:datum_stand>
                <urm:custom>
                    <urm:custom2>custom2</urm:custom2>
                    ...
                </urm:custom>
            </urm:deelnemergegevens>
            <urm:aanspraken>
                <urm:aanspraak>
                    <urm:uitgangspunten>
                        <urm:id>OP67</urm:id>
                        <urm:status>actief</urm:status>
                        <urm:pensioenberekeningsdatum>1-1-2028</urm:pensioenberekeningsdatum>
                        <urm:opgebouwd_OP>16.450</urm:opgebouwd_OP>
                        <urm:bereikbaar_OP>23.850</urm:bereikbaar_OP>
                        <urm:opgebouwd_OP_ambitie>16.450</urm:opgebouwd_OP_ambitie>
                        <urm:custom>
                            <urm:custom3>custom3</urm:custom3>
                            ...
                        </urm:custom>
                    </urm:uitgangspunten>
                    <urm:aanspraak_URM>
                        <urm:percentiel5>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2028">13.950,05</urm:aanspraak>
                        </urm:percentiel5>
                        <urm:percentiel50>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2028">15.973,70</urm:aanspraak>
                        </urm:percentiel50>
                        <urm:percentiel95>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2028">18.216,88</urm:aanspraak>
                        </urm:percentiel95>
                    </urm:aanspraak_URM>
                </urm:aanspraak>
                <urm:aanspraak>
                    <urm:uitgangspunten>
                        <urm:id>OP68</urm:id>
                        <urm:status>niet_actief</urm:status>
                        <urm:pensioenberekeningsdatum>28-11-2030</urm:pensioenberekeningsdatum>
                        <urm:opgebouwd_OP>18.750</urm:opgebouwd_OP>
                        <urm:bereikbaar_OP>18.750</urm:bereikbaar_OP>
                        <urm:opgebouwd_OP_ambitie>18.750</urm:opgebouwd_OP_ambitie>
                    </urm:uitgangspunten>
                    <urm:aanspraak_URM>
                        <urm:percentiel5>
                            <urm:aanspraak datum="28-11-2030">16.633,78</urm:aanspraak>
                        </urm:percentiel5>
                        <urm:percentiel50>
                            <urm:aanspraak datum="28-11-2030">20.023,84</urm:aanspraak>
                        </urm:percentiel50>
                        <urm:percentiel95>
                            <urm:aanspraak datum="28-11-2030">23.696,29</urm:aanspraak>
                        </urm:percentiel95>
                    </urm:aanspraak_URM>
                </urm:aanspraak>
            </urm:aanspraken>
        </urm:deelnemer>
        <urm:deelnemer>
            <urm:deelnemergegevens>
                <urm:id>54321</urm:id>
                <urm:status>gepensioneerde</urm:status>
                <urm:datum_stand>1-1-2019</urm:datum_stand>
            </urm:deelnemergegevens>
            <urm:aanspraken>
                <urm:aanspraak>
                    <urm:uitgangspunten>
                        <urm:id>OP</urm:id>
                        <urm:status>niet_actief</urm:status>
                        <urm:opgebouwd_OP>32.560</urm:opgebouwd_OP>
                        <urm:opgebouwd_OP_ambitie>32.560</urm:opgebouwd_OP_ambitie>
                    </urm:uitgangspunten>
                    <urm:aanspraak_URM>
                        <urm:percentiel5>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2019">32.560,00</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2020">32.840,91</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2021">32.902,67</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2022">30.431,57</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2023">29.255,72</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2024">30.013,27</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2025">28.615,29</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2026">27.292,11</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2027">28.494,58</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2028">28.655,87</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2029">29.420,83</urm:aanspraak>
                        </urm:percentiel5>
                        <urm:percentiel50>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2019">32.560,00</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2020">33.516,67</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2021">33.843,65</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2022">31.834,36</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2023">30.915,28</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2024">32.213,66</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2025">31.151,69</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2026">30.162,08</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2027">32.063,05</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2028">32.798,54</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2029">34.216,84</urm:aanspraak>
                        </urm:percentiel50>
                        <urm:percentiel95>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2019">32.560,00</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2020">34.168,16</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2021">34.847,89</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2022">33.291,56</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2023">32.741,70</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2024">34.611,77</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2025">33.947,51</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2026">33.244,50</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2027">35.930,96</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2028">37.306,36</urm:aanspraak>
                            <urm:aanspraak datum="1-1-2029">39.570,20</urm:aanspraak>
                        </urm:percentiel95>
                    </urm:aanspraak_URM>
                </urm:aanspraak>
            </urm:aanspraken>
        </urm:deelnemer>
    </urm:deelnemers>
</urm:output>

Updated: 02-09-2019